گوشواره پروانه ای
نویسنده : مهتا - ساعت ۱۱:٤٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
 

گوشواره پروانه ای

3000 تومان

فروخته شد-قابل سفارش


 
 
انگشتر سنگ ابی با نمای فیروزه ای با اویز دلفین
نویسنده : مهتا - ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
 

5000 تومان


 
 
گوشواره عقیق مشکی با تزیین طلایی
نویسنده : مهتا - ساعت ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱
 

4500 تومان


 
 
دستبند فانتزی با عقیق سبز
نویسنده : مهتا - ساعت ۱٢:٤٠ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
 

دستبند فانتزی کار شده با عقیق سبز 10000  تومان

گوشواره 5000 تومان


 
 
دستبند 5 سنگ
نویسنده : مهتا - ساعت ۱٢:۳٧ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
 

دستبند 5 سنگ(با 5 سنگ عقیق مشکی،عقیق زرد،عقیق سبز،مرجان قرمز و اماتیست)

8500 تومان

فروخته شد-قابل سفارش


 
 
دستبند پروانه و فیروزه
نویسنده : مهتا - ساعت ۱٢:۳۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
 

4500 تومان

فروخته شد-قابل سفارش


 
 
پابند فانتزی و پراویز طلایی
نویسنده : مهتا - ساعت ۱٢:۳۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
 

8500 تومان

فروخته شد-قابل سفارش


 
 
گردبند فانتزی مرجان و کفشدوزک
نویسنده : مهتا - ساعت ۱٢:٢٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
 

10000 تومان

فروخته شد-قابل سفارش


 
 
انگشتر طرح + فیروزه
نویسنده : مهتا - ساعت ۱٢:٢۳ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
 

5000 تومان

فروخته شد-قابل سفارش


 
 
گوشواره فانتزی طرح + مشکی
نویسنده : مهتا - ساعت ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
 

5000 تومان


 
 
گوشواره اسپرت با چرم قهوه ای اویزدار
نویسنده : مهتا - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
 

3000 تومان

فروخته شد-قابل سفارش


 
 
دستبند فانتزی با گوی های نقره ای
نویسنده : مهتا - ساعت ۱٢:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
 

4500 تومان


 
 
گوشواره طرح برگ با تزیین فیروزه اشکی
نویسنده : مهتا - ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٩ مهر ۱۳٩۱
 

فروخته شد-قابل سفارش

3000 تومان


 
 
دستبندهای جدید چرم و سنگ
نویسنده : مهتا - ساعت ۱٢:۱٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
 

هرعدد 5500 تومان

همگی فروخته شد-قابل سفارش


 
 
گوشواره با مهره های رنگی صدفی
نویسنده : مهتا - ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
 

3000 تومان

فروخته شد-قابل سفارش


 
 
گوشواره برنزی با مهره های رنگارنگ
نویسنده : مهتا - ساعت ۱٢:۱٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٠ مهر ۱۳٩۱
 

گوشواره برنزی با تزیین رنگارنگ

8500تومان

فروخته شد-قابل سفارش

 


 
 
گردنبند فانتزی با اویز متوسط طرح کیف
نویسنده : مهتا - ساعت ۱۱:٥۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
 

5500 تومان


 
 
دستبند پر اویز طلایی رنگ
نویسنده : مهتا - ساعت ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
 

دستبند پراویز طلایی

6500 تومان

فروخته شد


 
 
دستبند پر اویز نقره ای رنگ
نویسنده : مهتا - ساعت ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
 

 

دستبند پراویز نقره ای

6500 تومان

فروخته شد-قابل سفارش


 
 
گردبند برنزی فانتزی با طرح درخت
نویسنده : مهتا - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
 

5000 تومان

فروخته شد


 
 
دستبند و گوشواره طرح سنتی
نویسنده : مهتا - ساعت ۱۱:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
 

دستبند 4500

گوشواره 5500

گوشواره فروخته شد-موجود نمیباشد


 
 
گوشواره طرح برگ با اویز مشکی
نویسنده : مهتا - ساعت ۱۱:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
 


 
 
دستبند و گوشواره فانتزی طرح فرشته
نویسنده : مهتا - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
 

دستبند 7000 تومان

گوشواره 5000 تومان


 
 
دستبندهای رنگی با سنگ های اونیکس،جید سبز،مرجان قرمز،اماتیست،شرف الشمس
نویسنده : مهتا - ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
 

هرعدد 20000 تومان

دستبنهای بالا فروشی نیست اما هرکدام به صورت سفارشی قابل ساخت است


 
 
گوشواره اشکی با کریستال های رنگی
نویسنده : مهتا - ساعت ۱۱:٠٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
 

2500 تومان


 
 
گوشواره های فانتزی طلایی رنگ
نویسنده : مهتا - ساعت ۱٠:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هرعدد 1000 تومان

فروخته شد-غیر قابل سفارش

 


 
 
گوشواره فانتزی با سنگ سز
نویسنده : مهتا - ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ مهر ۱۳٩۱
 

3000 تومان


 
 
کارهای جدید و زیبای ویترای به زودی...
نویسنده : مهتا - ساعت ٧:۱٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

 

 

 


 
 
گوشواره با مرواریدهای قرمز
نویسنده : مهتا - ساعت ٧:۱٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

3500 تومان


 
 
گردبند برنزی با توگردنی طرح پیراهن
نویسنده : مهتا - ساعت ٧:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

گردنبند برنزی با توگردنی طرح گل

5000 تومان  فروخته شد-قابل سفارش


 
 
دستبند رنگارنگ با دانه های صدفی
نویسنده : مهتا - ساعت ٧:٠٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

دستبند رنگارنگ با دانه های صدفی

5000 تومان

فروخته شد-قابل سفارش


 
 
انگشتر پر اویز با اویزهای گرد نقره ای
نویسنده : مهتا - ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

انگشتر پراویز با اویزهای گوی مانند و نقره ای رنگ

5000 تومان  فروخته شد-قابل سفارش


 
 
نیم ست دستبند و گوشواره فیروزه تبت با طرح گل
نویسنده : مهتا - ساعت ٧:٠٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

دستبند 6500 تومان

گوشواره 5000 تومان

فروخته شد-قابل سفارش


 
 
ست سفارشی گردبند دستبند و گوشواره میناکاری قرمز
نویسنده : مهتا - ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

ست گردنبند،دستبند و گوشواره میناکاری

30000تومان

فروشی نیست-قابل سفارش

 

 


 
 
گوشواره برنزی دانه برفی
نویسنده : مهتا - ساعت ٦:٥٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

گوشواره برنزی دانه برفی

3500 تومان


 
 
ست گردبند و گوشواره گل رز
نویسنده : مهتا - ساعت ٦:٥٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

 

ست گردنبند و گوشواره گل رز برنزی

6000 تومان

فروخته شد-موجود نمیباشد


 
 
گوشواره استیل با طرح جغد
نویسنده : مهتا - ساعت ٦:٤٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

گوشواره استیل با طرح جغد

2500 تومان


 
 
نحوه ی ثبت سفارش
نویسنده : مهتا - ساعت ٦:٤٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

برای ثبت سفارش موارد زیر را به ادرس ایمیل داده شده ارسال نمایید:

ایمیل:Mahtahonarsara@yahoo.com

 

اطلاعات مورد نیاز ارسالی جهت ثبت سفارش:

1-کد و یا عکس محصول مورد نظر

2-نام و نام خانوادگی

3-تلفن تماس

4-ادرس دقیق و کد پستی

 

چگونگی ارسال سفارش:

 • ارسال سفارش در اصفهان با پیک و یا از طریق مراجعه به ادرس ثبت سفارشات صورت میگیرد.
 • ارسال به سایر شهرها با پست پیشتاز صورت خواهد گرفت که هزینه ی ارسال سفارش برای تمامی شهرها 3000 تومان میباشد که ابتدا میباست همراه با هزینه سفارش به شماره حسابی که داده خواهد شد واریز گردد و پس از اعلام کد پیگیری،سفارش شما تا 3 روز کاری تحویل داده خواهد شد.

 

چند نکته در هنگام ثبت سفارش:

 • اگر  در سفارشات شما گردنبند موجود است و همیشه اندازه معینی را برای گرنبند استفاده میکنید حتما اندازه دلخواه را ذکر نمایید.
 • اگر در سفارشات شما دستبند موجود است حتما اندازه دور مچ خود را به صورت واقعی اعلام نمایید،گشادی اضافی دستبند انجام خواهد شد.

 

 


 
 
چطور طبق سلیقه شخصی مان سفارش دهیم؟
نویسنده : مهتا - ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

اکثریت کارهای موجود در وبلاگ قابل سفارش در رنگ های دیگر یا به صورت پرکار تر میباشند،به طور مثال محصولات مهره دار قابل سفارش با مهره در رنگ های دیگر نیز میباشند و یا محصولات کار شده با سنگ قابل سفارش در تعدادی رنگ های مشخص شده هستند.

محصولاتی که با چرم کار شده اند یا بند های چرمی گردنبندها قابل سفارش در رنگ های دیگر نیز میباشند.

محصولات اویز دار قابلیت انتخابی بودن و یا پرکار تر شدن را شامل میشوند.

محصولاتی که با زنجیرهای طلایی رنگ کار شده اند برحسب انتخاب شما و دوامی که از کار انتظار دارید قابل سفارش به صورت 100% برنجی نیز میباشند که این امر برطبق محصول مورد نظرتان، برهزینه خواهد افزود.

 

توجه:

تغییرات مورد نظر شما از محصول ارائه شده بر هزینه محصول برطبق تغییرات انجام گرفته خواهد افزود.

 

-اگر طرح یا مدل خاصی مد نظر شماست میتوانید طرح مورد نظر خود را برطبق میلتان سفارش دهید.

 


 
 
گوشواره با سنگ صورتی و طرح سنتی
نویسنده : مهتا - ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

گواشواره با سنگ صورتی

2500 تومان


 
 
دستبند پروانه با اویز فیروزه رگه دار
نویسنده : مهتا - ساعت ٦:۳٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

دستبند پروانه با اویز فیروزه رگه دار

 4500تومان

 فروخته شد-قابل سفارش


 
 
النگوهای اویزدار کارشده با نخ های رنگی
نویسنده : مهتا - ساعت ٦:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

النگوهای اویزدار رنگی:

هرعدد 2000 تومان

همگی فروخته شدند-موجود نمیباشد


 
 
نیم ست گوشواره و گردنبند با رنگ امیزی برنزی طلایی و مشکی
نویسنده : مهتا - ساعت ٦:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

گردنبند:4500 تومان

گوشواره:4000 تومان فروخته شد-قابل سفارش


 
 
دستبند سه رج پراویز به رنگ نقره ای
نویسنده : مهتا - ساعت ٦:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

دستبند سه رج پراویز به رنگ نقره ای

5000 تومان

-این دستبند در رنگ طلایی نیز قابل سفارش است


 
 
دستبند برنزی با اویزهای برنزی
نویسنده : مهتا - ساعت ٦:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

دستبند برنزی با اویز برنزی

4000 تومان

فروخته شد-موجود نمیباشد


 
 
نیم ست کار شده با شرف الشمس تراشدار
نویسنده : مهتا - ساعت ٦:۱۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

نیم ست کار شده با سنگ شرف الشمس تراشدار

15500 تومان

** سنگ شرف الشمس برای : چشم زخم ، گشایش امور ،برآورده شدن آرزوها ،افزایش رزق و روزی استفاده می گردد.

 

***این ست قابل سفارش به صورت 100%برنجی است که در صورت تمایل ست گردنبند ،دستبند،گوشواره ان 25000 تومان و بدون دستبند 20000 تومان است.

 

فروخته شد-قابل سفارش


 
 
نحوه ی ثبت سفارش
نویسنده : مهتا - ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

برای ثبت سفارش موارد زیر را به ادرس ایمیل داده شده ارسال نمایید:

ایمیل:Mahtahonarsara@yahoo.com

 

اطلاعات مورد نیاز ارسالی جهت ثبت سفارش:

1-کد و یا عکس محصول مورد نظر

2-نام و نام خانوادگی

3-تلفن تماس

4-ادرس دقیق و کد پستی

 

چگونگی ارسال سفارش:

 • ارسال سفارش در اصفهان با پیک و یا از طریق مراجعه به ادرس ثبت سفارشات صورت میگیرد.
 • ارسال به سایر شهرها با پست پیشتاز صورت خواهد گرفت که هزینه ی ارسال سفارش برای تمامی شهرها 3000 تومان میباشد که ابتدا میباست همراه با هزینه سفارش به شماره حسابی که داده خواهد شد واریز گردد و پس از اعلام کد پیگیری،سفارش شما تا 3 روز کاری تحویل داده خواهد شد.

 

چند نکته در هنگام ثبت سفارش:

 • اگر  در سفارشات شما گردنبند موجود است و همیشه اندازه معینی را برای گرنبند استفاده میکنید حتما اندازه دلخواه را ذکر نمایید.
 • اگر در سفارشات شما دستبند موجود است حتما اندازه دور مچ خود را به صورت واقعی اعلام نمایید،گشادی اضافی دستبند انجام خواهد شد.

 

 


 
 
گوشواره برنزی با طرح چتر
نویسنده : مهتا - ساعت ٥:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

گوشواره برنزی با طرح چتر

3500 تومان


 
 
گردنبند برنجی گل رز(میناکاری سفید)
نویسنده : مهتا - ساعت ٥:۳۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

گردبند برنجی گل رز با میناکاری سفید

6000 تومان

فروخته شد-قابل سفارش


 
 
پابند پر اویز با زنجیر طلایی رنگ
نویسنده : مهتا - ساعت ٥:۳٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

پابند پر اویز با زنجیر طلایی

7000تومان

فروخته شد-قابل سفارش در دو رنگ طلایی و نقره ای


 
 
دستبند با زنجیر طلایی و فیروزه تبت شکل+
نویسنده : مهتا - ساعت ٥:٢٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

-دستبند اویزدار با زنجیر طلایی رنگ و فیروزه تبت

6500تومان

طرح گل فروخته شد-قابل سفارش


 
 
دستبند چرمی سه رج مشکی
نویسنده : مهتا - ساعت ٤:٤٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٥ مهر ۱۳٩۱
 

 

-دستبند سه رج با چرم مشکی (مردانه-زنانه)

 4500 تومان


 
 
نحو ی ثبت سفارش
نویسنده : مهتا - ساعت ٧:۱٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٤ مهر ۱۳٩۱
 

برای ثبت سفارش موارد زیر را به ادرس ایمیل داده شده ارسال نمایید:

ایمیل:Mahtahonarsara@yahoo.com

 

اطلاعات مورد نیاز ارسالی جهت ثبت سفارش:

1-کد و یا عکس محصول مورد نظر

2-نام و نام خانوادگی

3-تلفن تماس

4-ادرس دقیق و کد پستی

 

چگونگی ارسال سفارش:

 • ارسال سفارش در اصفهان با پیک و یا از طریق مراجعه به ادرس ثبت سفارشات صورت میگیرد.
 • ارسال به سایر شهرها با پست پیشتاز صورت خواهد گرفت که هزینه ی ارسال سفارش برای تمامی شهرها 3000 تومان میباشد که ابتدا میباست همراه با هزینه سفارش به شماره حسابی که داده خواهد شد واریز گردد و پس از اعلام کد پیگیری،سفارش شما تا 3 روز کاری تحویل داده خواهد شد.

 

چند نکته در هنگام ثبت سفارش:

 • اگر  در سفارشات شما گردنبند موجود است و همیشه اندازه معینی را برای گرنبند استفاده میکنید حتما اندازه دلخواه را ذکر نمایید.
 • اگر در سفارشات شما دستبند موجود است حتما اندازه دور مچ خود را به صورت واقعی اعلام نمایید،گشادی اضافی دستبند انجام خواهد شد.